terug naar balans

Workshop intentiekring

De kracht van gedachten

Uit het onderzoek van Lynn McTaggert naar de kracht van gedachten blijkt dat positieve gedachtekracht bundelen het beste werkt in een relatief kleine en getrainde groep. De allergrootste ontdekking is echter dat er niet alleen een transformerend effect optreedt voor degene die intenties ontvangt, maar ook voor alle deelnemers van de groep. Zo leren ze hun eigen levensvraagstukken te ontrafelen en maken ze een transformatie door. Met positieve intenties maak je de wereld om je heen mooier en liefdevoller en heel je tegelijkertijd jezelf en anderen.

One for all – all for one

Tijdens deze workshop kan iedereen in groepsverband aan een eigen thema werken. In een veilige omgeving met professionele begeleiding formuleren we als groep jouw levensvraagstuk of hartenwens. Jouw intentie kan bijvoorbeeld zelfliefde/waardering, healing (fysiek of mentaal) of een nieuwe baan zijn. Dankzij de energie van de groep zal je persoonlijke intentie versterkt worden.

Voorwaarden voor een optimaal effect van positieve intenties

Intenties kan je inzetten om omstandigheden voor jezelf of voor iemand anders te creëren en/of te veranderen. Een bijzondere vorm van intentie is de intentie om te helen. Intenties uitzenden, heeft trouwens alleen effect als aan drie basisvoorwaarden voldaan wordt. Om je intenties te optimaliseren, zijn er bijkomende voorwaarden en om te helen zijn er zelfs nog meerdere specifieke voorwaarden.

Basisvoorwaarden:

  • Je hele wezen moet de intentie met hart en ziel ondersteunen.
  • Je bent als zender getraind/geoefend (kracht van de zending).
  • Het is goed om je mentaal geformuleerde intentie regelmatig te herhalen.


De mentaal geformuleerde intentie heeft de volgende
kenmerken:

  • sterk gespecifieerd
  • gedetailleerd doel
  • positief
  • positief geformuleerd


Globaal verloop van de workshop

De workshop start met een voorstelronde, waarna we de inhoud en het doel ervan bespreken. Daarna formuleert een van de deelnemers zijn of haar intentie. De groep zendt dan in gedachten telkens weer het intentiestatement naar de ontvanger. Dat doen ze gedurende acht à tien minuten. Het voorgaande proces herhaalt zich voor elke deelnemer. Ten slotte volgt een nabespreking over de opgedane ervaring, zowel in de rol van ontvanger als in die van zender.